سامانه مدیریت واگذاری ADSL مخابرات خوزستان

این سامانه در سال 1392 به سفارش  مخابرات خوزستان طراحی و پیاده سازی شده است و امکان مدیریت و گزارشگیری از  روند ثبت نام، فرآیند اداری، نصب و پشتیبانی کاربران ADSL را فراهم می‌کند.


کارفرمایان شرکت ابرافزار