نرم‌افزار جامع حسابداری پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

سیستم جامع حسابداری پژوهشی دانشگاه چمران اهواز : این سیستم در سال 1388 طراحی و برنامه نویسی شده است و تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.از جمله امکانات برنامه میتوان به

  • مدیریت پرداختهای مالی  ، گرنتها   ، حق مشاوره ها ، حق التدریس ها
  •  تولید خودکار خروجی مالی برای بانکها(ملی،تجارت و ملت)
  •  ارسال خروجی مالی از طریق اینترنت به بانکها
  •  و گزارشگیری با امکان فیلتر و جست و جو بر روی تمام فیلدها

 اشاره کرد

 


کارفرمایان شرکت ابرافزار