جشنواره رویش کانون های فرهنگی

سامانه ثبت اطلاعات و داوری جشنواره ملی رویش

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 ثبت و آپلود آثار

 مدیریت کاربران 

مدیریت حوزه ها و بخش ها

گزارش گیری

سیستم مدیریت محتوا

http://rooyeshtfest.ir


کارفرمایان شرکت ابرافزار