خدمات

  • نرم افزار ها و سیستم‌های اطلاعاتی سفارش مشتری
  • مشاوره و آموزش
  • داده کاوی و انجام پروژه‌های پژوهشی فناوری اطلاعات
  • طراحی و پیاده سازی نرم‌افزاها و بازی‌های تلفن‌های همراه
  • طراحی و پیاده سازی نرم‌افزاهای چند سیستم عامله

کارفرمایان شرکت ابرافزار