طراحی سایت و اپ موبایل در اهواز

نرم افزار جامع حسابداری پژوهش دانشگاه شهید چمران

این سیستم در سال 1388 طراحی و برنامه نویسی شده است و تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.از جمله امکانات برنامه میتوان به : 

مدیریت پرداختهای مالی  ، گرنتها   ، حق مشاوره ها ، حق التدریس ها
 تولید خودکار خروجی مالی برای بانکها(ملی،تجارت و ملت)
 ارسال خروجی مالی از طریق اینترنت به بانکها
 و گزارشگیری با امکان فیلتر و جست و جو بر روی تمام فیلدها
 اشاره کرد