طراحی سایت و اپ موبایل در اهواز

گواهی شرکت خلاق

شرکت فرارایانش گستران خلاق کوشا یکی از شرکتهای تائید شده توسط کارگروه شرکتهای خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه اینترنت اشیاء و فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

http://ircreative.isti.ir/contents.php?cntid=112