طراحی سایت و اپ موبایل در اهواز

سامانه ثبت نام و داوری جشنواره ملی حرکت

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سال اجرا: 1392- 1397

سامانه ثبت آثار و داوری جشنواره ملی حرکت انجمنهای علمی، به سفارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1392 توسط شرکت ابرافزارگستران طراحی و پیاده سازی شد و تا کنون مورد بهره برداری قرار گرفته است و این سامانه دارای بخش های مختلف برای مدیریت و ثبت آثار و اطلاعات انجمنهای علمی سراسر کشور است. همچنین روند داوری آثار ارسال از طریق این سامانه به صورت الکترونیکی انجام میشود.