طراحی سایت و اپ موبایل در اهواز

مدیریت جشنوارهای سینمایی دریچه سینما

مدیریت محتوا :  خبرنامه، گفت و گوی آنلاین با پشتیبانی،نمایش سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی

سیستم جشنواره های سینمایی:
ثبت فیلم، فیلم نامه یا مجموعه تصویر ،ارسال اثر به جشنواره ،پیگری وضعیت داوری از طریق ایمیل و نوتیفیکشن سایت

ثبت و مدیریت جشنواره، مدیریت آثار ارسال شده، مدیریت تراکنش ها ، تعریف کاربر دستیار

آدرس: http://cineport.ir